RIVERWATCHER

do niezawodnego zarzĄdzania BOGACTWAmi rzeki

Producentem urządzeń systemu Riverwatcher jest islandzka firma VAKI. Od ponad 26 lat zajmuje się rozwojem, wdrożeniami i produkcją urządzeń stosowanych w hodowli ryb i ochronie środowiska. Ciągły rozwój produktów unowocześnianych dzięki stałej współpracy z użytkownikami daje w efekcie wiodącą pozycję na świecie. Zastosowane w urządzeniach najnowsze rozwiązania z dziedzin: elektroniki, komputerów i oprogramowania pozwala z coraz większą dokładnością i w coraz szerszym zakresie stosować w różnych dziedzinach urządzenia VAKI. Urządzenia rejestrujące migrację ryb Riverwatcher zastosowano już w ponad 300 rzekach na świecie. W zależności od zróżnicowanych warunków urządzenia mogą być wykonywane według indywidualnych potrzeb.

AktualnoŚci

Vaki na rzece DRAWA w Kamiennej

Informacja o instalacji urządzeń monitorujących migrację ryb na przepławce na rzece Drawa w miejscowości Kamienna. Zakup został zrealizowany na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dostawa i montaż urządzenia do monitoringu wędrówek ryb na przepławce Kamienna na rzece Drawie przeznaczonego do automatycznego liczenia ryb wraz z możliwością oznaczenia gatunku, płci, rozmiaru, terminu wędrówki i jego kierunku (góra, dół)” współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Zamawiającym była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

Urządzenia monitorujące uruchomiono 6 września 2019 roku.


Vaki na rzece Parsęta

Informacja o instalacji urządzeń monitorujących migrację ryb nw przepławce na rzece Parsęta w miejscowości Rościno.

Zakup został zrealizowany na potrzeby realizacji projektu pn. „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz współfinansowanego ze środków Fundacji Baltic Zamawiającym był: Zawiązek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino Urządzenia dostarczono i uruchomiono w grudniu 2018 roku.PENTAIR-VAKI (skaner i rejestrator obrazu RWC-Riverwatcher) w akcji:

Więcej aktualności -->

Fotografie

Filmy

Zalety urzĄdzeŃ VAKI:

  • System pozwala na porównanie zarejestrowanych danych z danymi pochodzącymi z odłowów i obliczenia stopnia eksploatacji zasobów.

  • System zapewnia możliwość porównywania zarejestrowanych wyników na przestrzeni długich okresów badawczych (miesiące, lata).

  • System pozwala monitorować efektywność zarybień narybkiem i smoltami.

  • System umożliwia analizę wpływu różnych czynników środowiskowych.

  • System pozwala oceniać skuteczność działania przepławek.

  • System dostarcza cenne informacje dla lepszego zarządzania gospodarką rybacką,

  • System umożliwia określanie gatunku, płci, pochodzenia ryb itp.